პროექტის აღწერა
1) პროექტის სახელი: ბორჯომის ხეობა.
2)პროექტის მოკლე აღწერა: კურორტ ბორჯომის განვითარების სამი ძირითადი ეტაპის მიმოხილვა:
დაფუძნების (1825_1842წწ)
აღორძინების (1844_1854წწ)
განვითარების (1862_დღემდე)
3)პროექტის სრული აღწერა: პროექტის მიზანი და ამოცანები: ბორჯომის ხეობა, ბორჯომის სახელმწიფო ნაკრძალი, ბორჯომის რაიონი, ბორჯომის ხეობის ბუნება, რელიეფი, ჰავა, ფლორა, ფაუნა, მინერელური წყლები - სამი ძირითადი:
ა) ცენტრალური,
ბ) ლიკანის უბანი
გ) ვაშლოვან-ყვიბისის უბანი.
ბორჯომის ხეობის არქეოლოგიური გამოკვლევები, ისტორიული და რელიგიური ძეგლები, ეკოლოგია, ტურიზმი, თანამედროვეობა.
საქართველო კურორტების ქვეყანაა, ხოლო ბორჯომი ერთ-ერთი უძველესი კურორტთაგანია. მისმა ულამაზესმა ფლორამ, მდიდარმა ფაუნამ, საუკეთესო კლიმატურმა ჰავამ და უნიკალურმა მინერალურმა წყაროებმა ბორჯომს მსოფლიო აღიარება მოუტანა. პროექტის მიზანია, ვიმოგზაუროთ ბორჯომის ხეობაში, კიდევ უფრო ფართო ინფორმაცია მივაწოდოთ ტურისტებს და ექსკურსანტებს, ჩავქვდეთ ბორჯომის განვითარების საკითხებს, მითუმეტეს რუსული აგრესიის შედეგად მიყენებული ზარალის შემდეგ. გავეცნოთ დაინტერესებულ პირებს ბორჯომის ხეობის არქეოლოგიური დახასითება, მინერალური წყლების ქიმიური ანალიზი და მათი მნიშვნელობა ორგანიზმისთვის, შევისწავლოთ და უფრო დაწვრილებით ცნობები მოვიპოვოთ რელიგიური, ისტორიული ძეგლების შესახებ. გამოვაქვეყნოთ ფოტომასალები, ბორჯომის სახელმწიფო ნაკრძალის შესახებ ცნობები, წითელ წიგნში შეტანილი ცხოველებისა და მცენარეების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, არქეოლოგიური გათხრების შესახებ ინფორმაცია.
4) მონაწილეთა ასაკი: 15 -18 წელი..
5) ვადები/ ხანგრძლივობა: 2-3 თვე.
6)პროექტის შესაძლო შედეგები: მეტი დაინტერესება , ექსკურსიის მოწყობა, ფოტო- ალბომი
7) მოსალოდნელი შედეგები/ პროდუქტი რაც შეიძლება შეიქმნას: ფოტოალბომი, ბროშურა, პლაკატი, ვიდეომასალა
8) სარგებელი სხვებისთვის: უნიკალური ბუნების გაცნობა, მინერალური წყლების სამედიცინო მნიშვნელობა, ისტორიული ძეგლების, მცირე მუზეუმში მოკლე ექსკურსია.
9) სამუშაო ენა: ქართული
10) საგნებთან კავშირი/ საგნობრივ ჯგუფებთან/ ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან კავშირი: საბუნებისმეტყველო საგნების ინტეგრაცია, ისტორია, გეოგრაფია, არქეოლოგია, რელიგია, ქართული.
11)მონაწილეები სხვა სკოლიდან:
12)პროექტის ფასილიტატორის სახელი: ეთერ გუდძე
13)პროექტის ფასილიტატორის ელ-ფოსტა: eteziguda@ gmail.com
14) პროექტის ფორუმი: iearn/Fozwm. Kaztuli
15)პროექტის ვებ-გვერდი/ ბლოგი :borjomisxeoba.blogspot.com